Parowozownia Wolsztyn

Skocz do treści

Fot. Michał 'Doctor' Pawełczyk | Kraina Żywych Maszyn | parowozy.net


Numer ogłoszenia: PPZ-275.2017/PES.921.154.2017

Przetarg: Dostawa trzech używanych wagonów pasażerskich.

Ogłoszenie o zamówieniu
   Umowa wynajmu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
   Umowa wynajmu

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
   Umowa wynajmu

Załącznik nr 2 do SIWZ - Edytowalna wersja formularza
   Umowa wynajmu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   Umowa wynajmu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
   Umowa wynajmu

Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa dostawy - wzór
   Umowa wynajmu

Design & Code: Doctor