Parowozownia Wolsztyn

Skocz do treści

Fot. Michał 'Doctor' Pawełczyk | Kraina Żywych Maszyn | parowozy.net


Numer ogłoszenia: PPZ-200.2017/PES.921.104.2017

Przetarg: Najem dwóch wagonów pasażerskich.

Ogłoszenie o zamówieniu - najem dwóch wagonów pasażerskich
   Umowa wynajmu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - Najem dwóch wagonów pasażerskich
   Umowa wynajmu

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
   Umowa wynajmu

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
   Umowa wynajmu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   Umowa wynajmu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
   Umowa wynajmu

Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa najmu krótkoterminowego - wzór
   Umowa wynajmu

Design & Code: Doctor