Parowozownia Wolsztyn

Skocz do treści

Fot. Michał 'Doctor' Pawełczyk | Kraina Żywych Maszyn | parowozy.net


O Parowozowni

Rola PKP CARGO S.A. w utrzymaniu Skansenów Trakcji Parowej

W roku 2003 spółka PKP CARGO S.A. przejęła Parowozownię Wolsztyn oraz skansen w Chabówce. Wraz z przejętymi obiektami, w których zlokalizowane były skanseny spółka przejęła również zabytkowy tabor i inne eksponaty. Od tego czasu dokonano kilkunastu napraw rewizyjnych i głównych parowozów, odbudowano składy wagonów historycznych i odrestaurowano dużą ilość maszyn i urządzeń oraz innych eksponatów kolejowych. Stałe prowadzenie napraw parowozów umożliwia, szczególnie w Wolsztynie, zatrudnienie ich przy obsłudze planowych pasażerskich pociągów rozkładowych, a także do obsługi pociągów retro. PKP CARGO S.A. stale poszerza ofertę usług organizując imprezy dla turystów z Polski, Europy, USA, Japonii zainteresowanych techniką parowozową a także przejazdy okolicznościowe taborem historycznym.

W maju 2005 z inicjatywy Zarządu PKP CARGO S.A. została powołana fundacja ERA PAROWOZÓW. Celem fundacji jest ochrona zabytkowego taboru historycznego w Chabówce i Wolsztynie oraz współpraca w rozwoju działalności turystycznej tych skansenów. Fundacja dysponuje kapitałem początkowym i dzięki temu prowadzi działalność komercyjną oraz stara się o pieniądze na remonty taboru z różnych źródeł np. z funduszy samorządowych i unijnych. Dzięki temu powstała nowa jakość i możliwość ratowania zabytków.

Wszystkie te działania umożliwiają uruchamianie pociągów turystycznych na zamówienie a także pasażerskich pociągów specjalnych oraz „retro”. Pociągi te są obsługiwane taborem zabytkowym z Wolsztyna lub Chabówki. Są to pociągi w różnych relacjach uruchamiane przez Wielkopolski Zakład Spółki. Przy współpracy z Fundacją Era Parowozów realizowane są komercyjne przejazdy turystyczne na zamówionych trasach z wybranym taborem.

Inauguracja planowych pasażerskich pociągów "retro" odbyła się w kwietniu 2004 roku przy olbrzymim zainteresowaniu mediów, publiczności i samorządów lokalnych widzących dużą szansę dla rozwoju turystyki i przyciągnięciu turystów z kraju i zagranicy. Działalność ta jest nadal rozwijana szczególnie w Parowozowni Wolsztyn we współpracy z różnymi instytucjami. Za działalność Parowozowni Wolsztyn PKP CARGO S.A. otrzymało Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej za Najlepszy Produkt Turystyczny Roku 2006. Realizowany w 2007 roku z funduszy unijnych projekt "Turystyka Wspólna Sprawa", wyłonił 16 najlepszych sieciowych produktów turystycznych w Polsce. Wśród wyróżnionej szesnastki znalazł się produkt, którego Parowozownia Wolsztyn jest głównym ogniwem.

Nawiązane zostały szerokie kontakty z władzami samorządowymi. Władze te deklarują stałą chęć współpracy i wspierania działalności skansenów na swoim terenie. Znane są organizowane wspólnie takie imprezy jak Parada Parowozów czy Parowozjada. Współpraca ta zaowocowała między innymi wspólną organizacją obchodów 100-lecia Parowozowni Wolsztyn w roku 2007. W ramach tych obchodów zorganizowano różne spotkania, konkursy plastyczne i fotograficzne oraz największą z dotychczasowych XIV Paradę Parowozów z udziałem Polskich i zagranicznych parowozów. Po raz pierwszy mogliśmy gościć w Polsce najszybszy czynny parowóz na świecie 18 201, który przyjechał z Niemiec, z Wielkiej Brytanii promem przypłynął GWR 5521, Węgrzy zaprezentowali parowóz 109.109 z 1917 r., a Czesi potężny parowóz 475.111 oraz tendrzaka 423.0145. Impreza zgromadziła około 20.000 osób. Po raz pierwszy zorganizowano niesamowite widowisko "Światło, dźwięk i para", podczas którego parowozy zaprezentowały się w niecodziennej scenerii. W tym też roku najstarszy osobowy parowóz polskiej konstrukcji Ok22-31 wyjechał do Budapesztu, aby reprezentować PKP CARGO S.A. podczas VII Grand Prix Lokomotyw Parowych.

Najciekawsze eksponaty

Ok1-359 z roku 1917 – najstarszy w Polsce czynny parowóz prowadzący planowe pociągi, Pm36-2 z 1937 roku ("Piękna Helena") - najszybszy parowóz PKP z pierwszej Polskiej Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie, Ok22-31 pierwszy polski parowóz osobowy z roku 1929, Tr5-65 produkcji niemieckiej z roku 1921, Pt47 - dwa takie parowozy konstrukcji powojennej przeznaczone dla obsługi ruchu pospiesznego oraz parowozy osobowe serii Ol49 obsługują ruch rozkładowych pociągów pasażerskich. Ponad 20 różnych eksponatów, w tym parowozy towarowe konstrukcji niemieckiej serii: Ty1, Ty2, Ty3, Ty42, Ty43, Ty5 oraz najcięższy parowóz zbudowany dla PKP Ty51-223 z roku 1957 produkcji zakładów Cegielskiego w Poznaniu. Gamę parowozów uzupełnia dwanaście dwu - i trzyosiowych historycznych wagonów osobowych z lat 1909 – 1930 oraz różnego rodzaju tabor specjalny – pług odśnieżny z 1883 r,. parowóz bezogniowy z 1912 r. dźwig warsztatowy o napędzie ręcznym z 1913 r.

Infrastruktura

8-stanowiskowa zabytkowa hala postojowa z zapleczem warsztatowym i obrotnicą z 1908 roku, wieża wodna z roku 1907, zasiek węglowy z działającymi dźwigami do nawęglania i żuraw wodny, nadal używane od co najmniej pół wieku maszyny i urządzenia, muzeum - historia węzła i parowozowni Wolsztyn. Ekspozycję uzupełnia zbiór sprzętu ratownictwa technicznego zgromadzonych w wagonie towarowym z 1911 r.

Trasy kolejowe

Z Wolsztyna wychodzi kilka linii kolejowych w 5 różnych kierunkach. Są to trasy do Zbąszynka, Leszna i Poznania oraz linie z ruchem zawieszonych do Konotopu (Nowej Soli) i Kargowej (Sulechowa). Wszystkie z nich przedstawiają wartość historyczną. Można tam podziwiać dawną pruską architekturę małych dworców zachowanych w stanie oryginalnym od 100 lat. Także pozostałe obiekty jak: mosty, wiadukty, semafory, nastawnie to wiekowe kilkudziesięcioletnie urządzenia.

Design & Code: Doctor